انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

236 محصول

درباره ی برند انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

انتشارات روشنگران در سال 1363 توسط شهلا لاهیجی تاسیس شد. این انتشارات با هدف پرداختن به موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و ادبی ایران امروز و مشابهت سنجی با تجربیات سایر نقاط جهان پا به دنیای نشر کتاب گذاشت. عناوین و درونمایه ی کتاب های نشر روشنگران تا کنون نشان می دهد که این نشر علی رغم دشواری های بسیار فعالیت در این سال ها، از تلاش برای نیل به هدف خود دست نکشیده و در راستای زنده نگاه داشتن ارزش هایی که به آن ایمان دارد، سرسختانه تلاش کرده و هیچ گاه در گروه منافع مالی نبوده است. محوریت اصلی فعالیت انتشارات روشنگران و مطالعات زنان طرح موضوعات و مسائل مرتبط با زنان ایرانی در جامعه ی امروز ایران است. در همین مسیر، روشنگران در سال 1375 موفق به کسب مجوز برای ایجاد مرکز مطالعات زنان شد که در پی آن منجر به همکاری های گسترده ای با پژوهشگران این رشته شد و اکنون، بزرگ‌ترین گروه زنان نویسنده، مترجم، محقق، شاعر و حقوقدان را در خود دارد. نشر روشنگران و مطالعات زنان در بيش از 600 عنوان کتاب که تا امروز منتشر کرده همواره هدف برابری حقوق زن و مرد، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی، آزادی های انسانی، مبارزه با دیکتاتوری و توتالیتاریسم و موضوعاتی از این قبیل را در پی گرفته است. از دیگر افتخارات انتشارات روشنگران و مطالعات زنان می توان به گشایش شاخه جدیدی از سال 1376 در باب فعالیت در سطح بین الملل اشاره کرد که با هدف ترجمه آثاری از نویسندگان معاصر ایرانی به زبان انگلیسی برای تبادلات فرهنگی و ادبی در میان کشورهای جهان گشوده شد. این حیطه، با ترجمه و نشر «مرگ یزدگرد» اثر بهرام بیضایی آغاز شد و پس از آن، با رمان «دو غریب» نوشته ی فریده گلبو و ترجمه آزاده آل محمد و همچنين رمان «افسانه ماه و خاك» نوشته مهري يلفاني به علاقمندان فرهنگ و ادبیات ایران در سراسر جهان عرضه شد.

انتشارات روشنگران در سال 1363 توسط شهلا لاهیجی تاسیس شد. این انتشارات با هدف پرداختن به موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و ادبی ایران امروز و مشابهت سنجی با تجربیات سایر نقاط جهان پا به دنیای نشر کتاب گذاشت. عناوین و درونمایه ی کتاب های نشر روشنگران تا کنون نشان می دهد که این نشر علی رغم دشواری های بسیار فعالیت در این سال ها، از تلاش برای نیل به هدف خود دست نکشیده و در راستای زنده نگاه داشتن ارزش هایی که به آن ایمان دارد، سرسختانه تلاش کرده و هیچ گاه در گروه منافع مالی نبوده است. محوریت اصلی فعالیت انتشارات روشنگران و مطالعات زنان طرح موضوعات و مسائل مرتبط با زنان ایرانی در جامعه ی امروز ایران است. در همین مسیر، روشنگران در سال 1375 موفق به کسب مجوز برای ایجاد مرکز مطالعات زنان شد که در پی آن منجر به همکاری های گسترده ای با پژوهشگران این رشته شد و اکنون، بزرگ‌ترین گروه زنان نویسنده، مترجم، محقق، شاعر و حقوقدان را در خود دارد. نشر روشنگران و مطالعات زنان در بيش از 600 عنوان کتاب که تا امروز منتشر کرده همواره هدف برابری حقوق زن و مرد، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی، آزادی های انسانی، مبارزه با دیکتاتوری و توتالیتاریسم و موضوعاتی از این قبیل را در پی گرفته است. از دیگر افتخارات انتشارات روشنگران و مطالعات زنان می توان به گشایش شاخه جدیدی از سال 1376 در باب فعالیت در سطح بین الملل اشاره کرد که با هدف ترجمه آثاری از نویسندگان معاصر ایرانی به زبان انگلیسی برای تبادلات فرهنگی و ادبی در میان کشورهای جهان گشوده شد. این حیطه، با ترجمه و نشر «مرگ یزدگرد» اثر بهرام بیضایی آغاز شد و پس از آن، با رمان «دو غریب» نوشته ی فریده گلبو و ترجمه آزاده آل محمد و همچنين رمان «افسانه ماه و خاك» نوشته مهري يلفاني به علاقمندان فرهنگ و ادبیات ایران در سراسر جهان عرضه شد.