انتشارات دنیای اقتصاد

358 محصول

درباره ی برند انتشارات دنیای اقتصاد

انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1381 توسط علیرضا بختیاری تاسیس شد. تمرکز اصلی این انتشارات همواره بر نشر آثار مرتبط با علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت بوده و عناوین پرطرفداری در این رابطه روانه‌ی بازار کرده است. در حقیقت افزایش آگاهی عمومی در زمینه‌های گوناگون علوم انسانی به‌ویژه علم اقتصاد هدف اصلی این نشر همانند روزنامه دنیای اقتصاد به حساب می آید. نشر دنیای اقتصاد در حوزه‌های مختلفی مانند کتاب‌های اقتصادی، کتاب‌های اندیشه و فرهنگ، دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، کتاب مدیریت و بازرگانی، کتاب کودک و نوجوان، دوره‌های روزنامه ‌نگاری، کتاب‌های سیاسی، کتاب‌های ادبیات و هنر فعالیت می‌کند. دنیای اقتصاد مخاطبان کودک و نوجوان خود را نیز از یاد نبرده و زیرمجموعه ای از این انتشارات تحت عنوان «دارکوب» تا کنون کتاب‌های بسیاری را برای طیف مخاطبان کودک و نوجوان خود چاپ کرده است. از میان لیست کتابهای انتشارات دنیای اقتصاد ، می‌توان به عناوینی همچون «چرا کشورها شکست می‌خورند» کتاب جایزه‌گرفته‌ی دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون، «جنگ‌های ارزی» اثری از جیمز ریکاردز، «اقتصاد فقیر، بازاندیشی بنیادین در شیوه‌ی مبارزه با فقر جهانی» نوشته‌ی آبهیجیت بنرجی و استر دوفبو، «بانک تهیدستان» به قلم محمد یونس، مجموعه‌ای از گفتارها درباره‌ی سوسیالیسم، کاپیتالیسم، اقتصاد و سیاست تحت عنوان «سیاست اقتصادی» اثر لودویگ فون میزس، و کتاب پرطرفدار لس لیوینگستون با نام «اقتصاد به زبان ساده» اشاره کرد.

انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1381 توسط علیرضا بختیاری تاسیس شد. تمرکز اصلی این انتشارات همواره بر نشر آثار مرتبط با علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت بوده و عناوین پرطرفداری در این رابطه روانه‌ی بازار کرده است. در حقیقت افزایش آگاهی عمومی در زمینه‌های گوناگون علوم انسانی به‌ویژه علم اقتصاد هدف اصلی این نشر همانند روزنامه دنیای اقتصاد به حساب می آید. نشر دنیای اقتصاد در حوزه‌های مختلفی مانند کتاب‌های اقتصادی، کتاب‌های اندیشه و فرهنگ، دوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، کتاب مدیریت و بازرگانی، کتاب کودک و نوجوان، دوره‌های روزنامه ‌نگاری، کتاب‌های سیاسی، کتاب‌های ادبیات و هنر فعالیت می‌کند. دنیای اقتصاد مخاطبان کودک و نوجوان خود را نیز از یاد نبرده و زیرمجموعه ای از این انتشارات تحت عنوان «دارکوب» تا کنون کتاب‌های بسیاری را برای طیف مخاطبان کودک و نوجوان خود چاپ کرده است. از میان لیست کتابهای انتشارات دنیای اقتصاد ، می‌توان به عناوینی همچون «چرا کشورها شکست می‌خورند» کتاب جایزه‌گرفته‌ی دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون، «جنگ‌های ارزی» اثری از جیمز ریکاردز، «اقتصاد فقیر، بازاندیشی بنیادین در شیوه‌ی مبارزه با فقر جهانی» نوشته‌ی آبهیجیت بنرجی و استر دوفبو، «بانک تهیدستان» به قلم محمد یونس، مجموعه‌ای از گفتارها درباره‌ی سوسیالیسم، کاپیتالیسم، اقتصاد و سیاست تحت عنوان «سیاست اقتصادی» اثر لودویگ فون میزس، و کتاب پرطرفدار لس لیوینگستون با نام «اقتصاد به زبان ساده» اشاره کرد.