انتشارات دریافت

انتشارات دریافت از آن نشرهایی است که بیشتر تمرکز خود را برای تالیف و چاپ کتاب‌های کنکوری برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی دوم گذاشته است. دریافت تلاش کرده که برای گردآوری کتاب‌های خود از بزرگترین و بهترین‌ دبیران کشور استفاده نماید تا جایی که خود را "نشر دبیران بزرگ کنکور" می‌نامد. البته هر فردی با دیدن اسم اساتید نام‌‌آشنایی چون هامون سبطی، علی‌محمد عمارلو، شهاب اناری، محمودرضا ذهبی، امیرهورفر، رامین منوری، محمدچلاجور، وحیده کاغذی، علیرضا شریف‌خطیبی، هامون هاشمی و... در لیست مولفین و مدرسینی که با دریافت همکاری دارند، خود به این نتیجه می‌رسد. نشر دریافت همه‌ی تلاش خود را انجام داده تا با تالیف سری کتاب‌های متنوع و گوناگون چون کتاب‌های آموزشی، همایش، خط فکری، اتاق تمرین، خط به خط، بیست و... پاسخ‌گوی نیازهای مختلف دانش‌آموزان و داوطلبان عزیز باشد. در ادامه به بررسی و توضیح محتوای برخی از کتاب‌های نشر دریافت می‌پردازیم. کتاب‌های همایش، عنوان سری کتاب‌هایی بوده که ویژه‌ی دوران جمع‌بندی داوطلبان کنکور است. در این کتاب‌ها تمامی نکات، فرمول‌ها و تست‌های احتمالی برای دانش‌آموزان بیان و توضیح داده شده است. کتاب‌های خط فکری نیز دربردارنده‌ی مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم است که در آغاز با بیان یک تست، طرح سوال می‌شود، در مرحله‌ی بعد و در قالب ارائه‌ی پاسخ تشریحی، نکات مهم آموزشی آن بیان شده است. سری بعدی که در این‌جا به آن می‌پردازیم، کتاب‌های اتاق تمرین است، هدف این کتاب‌ها آموزش نکته‌های تستی به کمک پاسخ‌های آموزشی و تحلیلی است. برای دانش‌آموزانی که می‌خواهند به زیر و بم کتاب درسی مسلط شوند خواندن کتاب‌های خط به خط توصیه می‌شود و هدف اصلی آن نیز یادگیری عمیق مفاهیم، نکته‌ها و خودآزمایی‌های کتاب درسی است.

هدف کلی انتشارات دریافت علاوه بر تالیف کتاب‌های مناسب و استاندارد برای دانش‌آموزان، علاقه‌مند کردن آن‌ها به فراگیری علم و دانش است. زمانی بر این هدف جامه‌ی عمل پوشانده می‌شود که شما پس از پشت سر گذاشتن غول کنکور نیز همچنان کتاب بخوانید. دریافت با این آرمان دست به چاپ «کتاب‌های بعد از کنکور» زده است. پس شما می‌توانید پس از کنکور نیز کتاب‌های مناسبی را از «نشر دریافت»، دریافت کنید.

انتشارات دریافت از آن نشرهایی است که بیشتر تمرکز خود را برای تالیف و چاپ کتاب‌های کنکوری برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی دوم گذاشته است. دریافت تلاش کرده که برای گردآوری کتاب‌های خود از بزرگترین و بهترین‌ دبیران کشور استفاده نماید تا جایی که خود را "نشر دبیران بزرگ کنکور" می‌نامد. البته هر فردی با دیدن اسم اساتید نام‌‌آشنایی چون هامون سبطی، علی‌محمد عمارلو، شهاب اناری، محمودرضا ذهبی، امیرهورفر، رامین منوری، محمدچلاجور، وحیده کاغذی، علیرضا شریف‌خطیبی، هامون هاشمی و... در لیست مولفین و مدرسینی که با دریافت همکاری دارند، خود به این نتیجه می‌رسد. نشر دریافت همه‌ی تلاش خود را انجام داده تا با تالیف سری کتاب‌های متنوع و گوناگون چون کتاب‌های آموزشی، همایش، خط فکری، اتاق تمرین، خط به خط، بیست و... پاسخ‌گوی نیازهای مختلف دانش‌آموزان و داوطلبان عزیز باشد. در ادامه به بررسی و توضیح محتوای برخی از کتاب‌های نشر دریافت می‌پردازیم. کتاب‌های همایش، عنوان سری کتاب‌هایی بوده که ویژه‌ی دوران جمع‌بندی داوطلبان کنکور است. در این کتاب‌ها تمامی نکات، فرمول‌ها و تست‌های احتمالی برای دانش‌آموزان بیان و توضیح داده شده است. کتاب‌های خط فکری نیز دربردارنده‌ی مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم است که در آغاز با بیان یک تست، طرح سوال می‌شود، در مرحله‌ی بعد و در قالب ارائه‌ی پاسخ تشریحی، نکات مهم آموزشی آن بیان شده است. سری بعدی که در این‌جا به آن می‌پردازیم، کتاب‌های اتاق تمرین است، هدف این کتاب‌ها آموزش نکته‌های تستی به کمک پاسخ‌های آموزشی و تحلیلی است. برای دانش‌آموزانی که می‌خواهند به زیر و بم کتاب درسی مسلط شوند خواندن کتاب‌های خط به خط توصیه می‌شود و هدف اصلی آن نیز یادگیری عمیق مفاهیم، نکته‌ها و خودآزمایی‌های کتاب درسی است.

هدف کلی انتشارات دریافت علاوه بر تالیف کتاب‌های مناسب و استاندارد برای دانش‌آموزان، علاقه‌مند کردن آن‌ها به فراگیری علم و دانش است. زمانی بر این هدف جامه‌ی عمل پوشانده می‌شود که شما پس از پشت سر گذاشتن غول کنکور نیز همچنان کتاب بخوانید. دریافت با این آرمان دست به چاپ «کتاب‌های بعد از کنکور» زده است. پس شما می‌توانید پس از کنکور نیز کتاب‌های مناسبی را از «نشر دریافت»، دریافت کنید.