انتشارات خوشخوان

93 محصول

درباره ی برند انتشارات خوشخوان

انتشارات خوشخوان که در چاپ کتاب‌های سطح بالای درسی و المپیاد سرآمد محسوب می‌شود، در بین دانش‌آموزان تیزهوش و المپیادی بسیار محبوب است. اساتید مجرب انتشارات خوش خوان متوجه فقدان منبعی مناسب برای دانش‌آموزان برتر و ممتاز شدند؛ مشکلی که خودشان نیز در زمان تحصیل در مدرسه با آن دست و پنجه نرم کرده بودند. بنابراین اقدام به تالیف جزوات آموزشی مناسب و متناسب با سطح دانش‌آموزان ممتاز کردند که هم مشکل فقدان منابع مناسب برای دانش‌آموزان را برطرف کرده باشند و هم به تدریس خود کیفیت لازم را ببخشند.

این جزوات با بهره‌گیری از تجربیات و منابع خارجی تالیف شد و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت. این انتشارات در دههٔ ۸۰ با رویکرد آموزشی کاملاً متفاوت و با هدف تقویت خلاقیت و اکتشاف دانش‌آموزان و همچنین ایجاد روحیهٔ تفکر محور در آن‌ها تاسیس شد که در نهایت «انتشارات خوشخوان» نام گرفت. نکتهٔ جالب دربارهٔ مولفان این انتشارات، جوان و خوش‌فکر بودن آن‌ها است. بیشتر این مولفان همزمان با دوران دانشجویی بعد از کسب رتبه برتر در کنکور و یا کسب مدال در المپیاد با دعوت موسسان این انتشارات که خود نیز جوان اما باتجربه بودند اقدام به تالیف کتاب‌های سطح بالا در زمینه‌های مختلف کردند. 

انتشارات خوشخوان فعالیت‌های خود را با انتشار کتاب‌های المپیادی شروع کرد ( ترکیبیات شمارشی - جبر مقدماتی از مقدمه تا المپیاد - مسائل پیشرفته برای المپیاد شیمی - شیمی آلی - المپیادهای فیزیک ایران مرحله دوم - کتاب‌های کمک آموزشی ). یکی دیگر از حوزه‌هایی که انتشارات خوشخوان در آن وارد شده است، چاپ کتاب‌های کمک آموزشی برای دروس اختصاصی رشته‌های ریاضی و تجربی (ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست) است که سطح بالایی دارند و دانش‌آموزان ممتاز را مخاطب قرار داده‌اند. این کتاب‌ها به دو دستهٔ «تست» و «آموزش و کار» تقسیم شده‌اند و به طور تخصصی تألیف شده‌اند. حتی کتاب ریاضی دهم رشته‌های تجربی و ریاضی در این انتشارات هم با یکدیگر تفاوت دارند. کتاب درسی ریاضی دهم برای رشته‌های ریاضی و تجربی یکسان است اما انتشارات خوشخوان کتاب «ریاضی دهم ویژهٔ مهندس‌ها» را برای رشتهٔ ریاضی و «ریاضی دهم ویژه دکترها» را برای رشتهٔ تجربی به چاپ رسانده است.

انتشارات خوشخوان که در چاپ کتاب‌های سطح بالای درسی و المپیاد سرآمد محسوب می‌شود، در بین دانش‌آموزان تیزهوش و المپیادی بسیار محبوب است. اساتید مجرب انتشارات خوش خوان متوجه فقدان منبعی مناسب برای دانش‌آموزان برتر و ممتاز شدند؛ مشکلی که خودشان نیز در زمان تحصیل در مدرسه با آن دست و پنجه نرم کرده بودند. بنابراین اقدام به تالیف جزوات آموزشی مناسب و متناسب با سطح دانش‌آموزان ممتاز کردند که هم مشکل فقدان منابع مناسب برای دانش‌آموزان را برطرف کرده باشند و هم به تدریس خود کیفیت لازم را ببخشند.

این جزوات با بهره‌گیری از تجربیات و منابع خارجی تالیف شد و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت. این انتشارات در دههٔ ۸۰ با رویکرد آموزشی کاملاً متفاوت و با هدف تقویت خلاقیت و اکتشاف دانش‌آموزان و همچنین ایجاد روحیهٔ تفکر محور در آن‌ها تاسیس شد که در نهایت «انتشارات خوشخوان» نام گرفت. نکتهٔ جالب دربارهٔ مولفان این انتشارات، جوان و خوش‌فکر بودن آن‌ها است. بیشتر این مولفان همزمان با دوران دانشجویی بعد از کسب رتبه برتر در کنکور و یا کسب مدال در المپیاد با دعوت موسسان این انتشارات که خود نیز جوان اما باتجربه بودند اقدام به تالیف کتاب‌های سطح بالا در زمینه‌های مختلف کردند. 

انتشارات خوشخوان فعالیت‌های خود را با انتشار کتاب‌های المپیادی شروع کرد ( ترکیبیات شمارشی - جبر مقدماتی از مقدمه تا المپیاد - مسائل پیشرفته برای المپیاد شیمی - شیمی آلی - المپیادهای فیزیک ایران مرحله دوم - کتاب‌های کمک آموزشی ). یکی دیگر از حوزه‌هایی که انتشارات خوشخوان در آن وارد شده است، چاپ کتاب‌های کمک آموزشی برای دروس اختصاصی رشته‌های ریاضی و تجربی (ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست) است که سطح بالایی دارند و دانش‌آموزان ممتاز را مخاطب قرار داده‌اند. این کتاب‌ها به دو دستهٔ «تست» و «آموزش و کار» تقسیم شده‌اند و به طور تخصصی تألیف شده‌اند. حتی کتاب ریاضی دهم رشته‌های تجربی و ریاضی در این انتشارات هم با یکدیگر تفاوت دارند. کتاب درسی ریاضی دهم برای رشته‌های ریاضی و تجربی یکسان است اما انتشارات خوشخوان کتاب «ریاضی دهم ویژهٔ مهندس‌ها» را برای رشتهٔ ریاضی و «ریاضی دهم ویژه دکترها» را برای رشتهٔ تجربی به چاپ رسانده است.