انتشارات خوارزمی

انتشارات خوارزمی از آن دسته از ناشران قدیمی بوده که درحال‌حاضر دهه‌ی ششم عمر خود را می‌گذراند. هسته‌ی اولیه‌ی این نشر را تنی چند از فرهنگیان وقت به‌عنوان شرکت سهامی تشکیل دادند. مدیریت این مجموعه را تا سال 1386 علیرضا حیدری خواجه‌پور بر عهده‌ داشت. این موسسه به‌سان همه‌ی شرکت‌های بزرگ، فراز و فرودهای زیادی را در طول عمر خود تجربه کرد که شاید مهم‌ترینش را بتوان اختلاف و تنش سهام‌دارانش در سال 1352 یاد کرد که آن را تا مرز تعطیلی پیش برد البته که با ورود یکی از سهامداران که خود موسس نشر امیرکبیر بود، خوارزمی به‌سلامت از آن ورطه عبور کرد. موسسه خوارزمی از زمان شروع به کار خود بیش از 500 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف مانند تاریخ، ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیک، اقتصاد، فلسفه، ریاضی، سفرنامه، سیاسی و اجتماعی اثر‌های ماندگار و برجسته‌ای را منتشر کرده است. از محبوب‌ترین آثار انتشارات خوارزمی می‌توان به کتاب‌های پزشک دهکده، سوگ سیاوش، گلستان سعدی، سیاست از نظر افلاطون، نامه‌هایی از تبریز، در کوی دوست، دردسرهای یک چینی در چین، جنایات و مکافات و تشکیل دولت ملی در ایران اشاره کرد.

انتشارات خوارزمی از آن دسته از ناشران قدیمی بوده که درحال‌حاضر دهه‌ی ششم عمر خود را می‌گذراند. هسته‌ی اولیه‌ی این نشر را تنی چند از فرهنگیان وقت به‌عنوان شرکت سهامی تشکیل دادند. مدیریت این مجموعه را تا سال 1386 علیرضا حیدری خواجه‌پور بر عهده‌ داشت. این موسسه به‌سان همه‌ی شرکت‌های بزرگ، فراز و فرودهای زیادی را در طول عمر خود تجربه کرد که شاید مهم‌ترینش را بتوان اختلاف و تنش سهام‌دارانش در سال 1352 یاد کرد که آن را تا مرز تعطیلی پیش برد البته که با ورود یکی از سهامداران که خود موسس نشر امیرکبیر بود، خوارزمی به‌سلامت از آن ورطه عبور کرد. موسسه خوارزمی از زمان شروع به کار خود بیش از 500 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف مانند تاریخ، ادبیات معاصر، ادبیات کلاسیک، اقتصاد، فلسفه، ریاضی، سفرنامه، سیاسی و اجتماعی اثر‌های ماندگار و برجسته‌ای را منتشر کرده است. از محبوب‌ترین آثار انتشارات خوارزمی می‌توان به کتاب‌های پزشک دهکده، سوگ سیاوش، گلستان سعدی، سیاست از نظر افلاطون، نامه‌هایی از تبریز، در کوی دوست، دردسرهای یک چینی در چین، جنایات و مکافات و تشکیل دولت ملی در ایران اشاره کرد.