انتشارات علامه حلی

45 محصول

درباره ی برند انتشارات علامه حلی

مؤسسه علامه حلی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ به طور رسمی آغاز کرد. در این سال تعدادی از معلمان با دغدغه «آموزش استعداد درخشان» دور هم جمع شدند و مؤسسه علامه حلی را تأسیس کردند. این معلم‌ها که خودشان از دانش‌آموختگان مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران هستند، سال‌ها در مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)، به دنبال پیاده‌سازی روش‌های مؤثر و جدید آموزش بوده‌اند و در نهایت تصمیم گرفتند تا نتیجهٔ این تجربیات را در مؤسسه علامه حلی در اختیار دانش‌آموزان بگذارند. انتشارات علامه حلی با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزش اقدام به تألیف کتاب‌های متعددی برای مقاطع مختلف کرده است. مجموعه کتاب‌های انتشارات علامه حلی، با همکاری جمع زیادی از مؤلفان و معلمان باتجربه مدارس سمپاد، تألیف و ویرایش شده است. در این کتاب‌ها تلاش بر این بوده که علاوه بر تأمین محتوای مناسب برای دانش‌آموزان برتر کشور، روش‌های جدیدتر و مؤثرتر آموزشی هم در انتقال این محتوا به کار گرفته شود. فعال کردن دانش‌آموز در مسیر آموزش و ارجاع او به انجام مشاهدات، فعالیت‌ها و آزمایش‌های مناسب برای انتقال مفاهیم آموزشی و همچنین ترغیب دانش‌آموز به منابع گسترده‌تر مانند سایت‌های علمی اینترنتی و نرم‌افزارهای آموزشی، از ویژگی‌های این سیستم آموزشی است. این منابع، سایت‌ها و آزمایش‌ها در قسمت‌های مختلف کتاب‌های این انتشارات مثل «کنکاش کن»، «دست به کار شو»، «نوبت بازی»، «شهر فرنگ» و «پیشنهاد بازدید» معرفی شده‌اند. علاوه بر این برای کمک به فرایند تدریس معلمان و دبیران، محصولات جانبی چون متن راهنمای تدریس کتاب و محتوای الکترونیک در کنار هر کتاب تولید شده است.

مؤسسه علامه حلی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ به طور رسمی آغاز کرد. در این سال تعدادی از معلمان با دغدغه «آموزش استعداد درخشان» دور هم جمع شدند و مؤسسه علامه حلی را تأسیس کردند. این معلم‌ها که خودشان از دانش‌آموختگان مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران هستند، سال‌ها در مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)، به دنبال پیاده‌سازی روش‌های مؤثر و جدید آموزش بوده‌اند و در نهایت تصمیم گرفتند تا نتیجهٔ این تجربیات را در مؤسسه علامه حلی در اختیار دانش‌آموزان بگذارند. انتشارات علامه حلی با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزش اقدام به تألیف کتاب‌های متعددی برای مقاطع مختلف کرده است. مجموعه کتاب‌های انتشارات علامه حلی، با همکاری جمع زیادی از مؤلفان و معلمان باتجربه مدارس سمپاد، تألیف و ویرایش شده است. در این کتاب‌ها تلاش بر این بوده که علاوه بر تأمین محتوای مناسب برای دانش‌آموزان برتر کشور، روش‌های جدیدتر و مؤثرتر آموزشی هم در انتقال این محتوا به کار گرفته شود. فعال کردن دانش‌آموز در مسیر آموزش و ارجاع او به انجام مشاهدات، فعالیت‌ها و آزمایش‌های مناسب برای انتقال مفاهیم آموزشی و همچنین ترغیب دانش‌آموز به منابع گسترده‌تر مانند سایت‌های علمی اینترنتی و نرم‌افزارهای آموزشی، از ویژگی‌های این سیستم آموزشی است. این منابع، سایت‌ها و آزمایش‌ها در قسمت‌های مختلف کتاب‌های این انتشارات مثل «کنکاش کن»، «دست به کار شو»، «نوبت بازی»، «شهر فرنگ» و «پیشنهاد بازدید» معرفی شده‌اند. علاوه بر این برای کمک به فرایند تدریس معلمان و دبیران، محصولات جانبی چون متن راهنمای تدریس کتاب و محتوای الکترونیک در کنار هر کتاب تولید شده است.