انتشارات جامی

نشر جامی در سال 1369 تاسیس شد و توانست در این سه دهه فعالیت خود گام‌های موثر و شایانی در وادی ادب و فرهنگ ایران‌زمین بردارد و به‌حق در شمار نشرهای تراز اول و مطرح کشور به‌حساب آید. این نشر نام خود را از نورالدین‌ عبدالرحمن بن احمد بن محمد، مشهور به «جامی» وام گرفته که شاعر، موسیقی‌دان، ادیب و صوفی فارسی زبان سده‌ی 9 بوده است. پرواضح است که دست‌اندرکاران انتشارات جامی تلاش دارند با گام برداشتن در حوزه‌های مختلفی که جامی در آن‌ها سرآمد و شهره بوده، حق خود را نسبت به صاحب نامشان ادا نمایند. کتاب‌های نشر جامی در حوزه‌های گوناگون و متنوعی گردآوری و منتشر شده ولی چیزی که با دیدن لیست کتاب‌های نشر جامی می‌توان متوجه شد این است که، عمده‌ی تمرکز خود را برای ترجمه‌ی رمان‌های کلاسیک گذاشته و این مورد به‌وضوح نمود دارد. امروزه چند موسسه انتشاراتی زیر نظر و وابسته به نشر جامی فعالیت می‌کنند که از آن میان می‌توان به «انتشارات مصدق» و «انتشارات فرهنگ برتر» اشاره کرد. اگر بخواهیم برخی از عناوین پرفروش نشر جامی را ذکر کنیم باید از «قلعه حیوانات»، «دختر کشیش» و «1984» از آثار جورج اورول، «بلندی‌های بادگیر» اثر امیلی برونته، «عقاید یک دلقک» اثر هاینریش بل، «شاهزاده و گدا» اثر مارک تواین، «جین ایر» و «پروفسور» اثر شارلوت برونته، «من پیش از تو» و «باز هم من» از آثار جوجو مویز، «زنگ‌ها برای که به ‌صدا درمی‌آیند» اثر ارنست همینگوی، «عقل و احساس» و «غرور و تعصب» اثر جین آستین، «گوژ پشت نتردام» اثر ویکتور هوگو، «چنین گفت زرتشت» اثر نیچه، «زن زیادی» و «از رنجی که می‌بریم» اثر جلال آل احمد، «هویت» اثر میلان کوندرا و «هنگامی که نیچه گریست» اثر اروین د.یالوم یاد کنیم.

نشر جامی در سال 1369 تاسیس شد و توانست در این سه دهه فعالیت خود گام‌های موثر و شایانی در وادی ادب و فرهنگ ایران‌زمین بردارد و به‌حق در شمار نشرهای تراز اول و مطرح کشور به‌حساب آید. این نشر نام خود را از نورالدین‌ عبدالرحمن بن احمد بن محمد، مشهور به «جامی» وام گرفته که شاعر، موسیقی‌دان، ادیب و صوفی فارسی زبان سده‌ی 9 بوده است. پرواضح است که دست‌اندرکاران انتشارات جامی تلاش دارند با گام برداشتن در حوزه‌های مختلفی که جامی در آن‌ها سرآمد و شهره بوده، حق خود را نسبت به صاحب نامشان ادا نمایند. کتاب‌های نشر جامی در حوزه‌های گوناگون و متنوعی گردآوری و منتشر شده ولی چیزی که با دیدن لیست کتاب‌های نشر جامی می‌توان متوجه شد این است که، عمده‌ی تمرکز خود را برای ترجمه‌ی رمان‌های کلاسیک گذاشته و این مورد به‌وضوح نمود دارد. امروزه چند موسسه انتشاراتی زیر نظر و وابسته به نشر جامی فعالیت می‌کنند که از آن میان می‌توان به «انتشارات مصدق» و «انتشارات فرهنگ برتر» اشاره کرد. اگر بخواهیم برخی از عناوین پرفروش نشر جامی را ذکر کنیم باید از «قلعه حیوانات»، «دختر کشیش» و «1984» از آثار جورج اورول، «بلندی‌های بادگیر» اثر امیلی برونته، «عقاید یک دلقک» اثر هاینریش بل، «شاهزاده و گدا» اثر مارک تواین، «جین ایر» و «پروفسور» اثر شارلوت برونته، «من پیش از تو» و «باز هم من» از آثار جوجو مویز، «زنگ‌ها برای که به ‌صدا درمی‌آیند» اثر ارنست همینگوی، «عقل و احساس» و «غرور و تعصب» اثر جین آستین، «گوژ پشت نتردام» اثر ویکتور هوگو، «چنین گفت زرتشت» اثر نیچه، «زن زیادی» و «از رنجی که می‌بریم» اثر جلال آل احمد، «هویت» اثر میلان کوندرا و «هنگامی که نیچه گریست» اثر اروین د.یالوم یاد کنیم.