انتشارات بیدگل

271 محصول

درباره ی برند انتشارات بیدگل

نشر بیدگل توسط محمدحسن شاطریان بیدگلی در سال 1386 تاسیس گردید. انتشارات بیدگل از آغازین سال های فعالیت خود تا کنون آثار متعددی در حیطه های سینما،تئاتر، فلسفه، ادبیات، هنرهای تجسمی، ادبیات و... منتشر کرده که بسیاری از این آثار، مورد توجه بسیاری از مخاطبان این حوزه ها گردیده است. یکی از نکات بارز در فعالیت بیدگل، انتخاب اثر از نویسندگان شاخص و معروف حوزه های یاد شده است که از آن بین می توان به آرتور میلر، وودی آلن، هنریک ایبسن، یوجین اونیل، ساموئل بکت، اوژن یونسکو، آرتور رمبو، بیژن الهی، بهمن فرسی، شمیم بهار و… اشاره کرد. انتشارات بیدگل با تمرکز ویژه بر چاپ نمایشنامه، نقش تاثیرگذاری در معرفی چهره ‌های هنری جهان به مخاطبان فارسی زبان داشته و حامی جشنواره‌های مختلفی در زمینه ی تئاتر در کشور نیز بوده است. از کتاب های نشر بیدگل می‌توان به صید ماهی بزرگ، اتاق ورونیکا، غرب غم زده، جن‌زدگان، اولائنا، در انتظار گودو، لذت خیانت، سایکوسیس، مده‌آ، دهه 40 و ... که از بهترین کتاب های نشر بیدگل نیز به شمار می روند اشاره نمود.

نشر بیدگل توسط محمدحسن شاطریان بیدگلی در سال 1386 تاسیس گردید. انتشارات بیدگل از آغازین سال های فعالیت خود تا کنون آثار متعددی در حیطه های سینما،تئاتر، فلسفه، ادبیات، هنرهای تجسمی، ادبیات و... منتشر کرده که بسیاری از این آثار، مورد توجه بسیاری از مخاطبان این حوزه ها گردیده است. یکی از نکات بارز در فعالیت بیدگل، انتخاب اثر از نویسندگان شاخص و معروف حوزه های یاد شده است که از آن بین می توان به آرتور میلر، وودی آلن، هنریک ایبسن، یوجین اونیل، ساموئل بکت، اوژن یونسکو، آرتور رمبو، بیژن الهی، بهمن فرسی، شمیم بهار و… اشاره کرد. انتشارات بیدگل با تمرکز ویژه بر چاپ نمایشنامه، نقش تاثیرگذاری در معرفی چهره ‌های هنری جهان به مخاطبان فارسی زبان داشته و حامی جشنواره‌های مختلفی در زمینه ی تئاتر در کشور نیز بوده است. از کتاب های نشر بیدگل می‌توان به صید ماهی بزرگ، اتاق ورونیکا، غرب غم زده، جن‌زدگان، اولائنا، در انتظار گودو، لذت خیانت، سایکوسیس، مده‌آ، دهه 40 و ... که از بهترین کتاب های نشر بیدگل نیز به شمار می روند اشاره نمود.