انتشارات بتهوون

همه ما با شنیدن نام بتهوون، شناخته‌شده‌ترین موسیقیدان جهان، به یاد طنینی سرشار از آرامش و احساسات خواهیم افتاد. و اما بتهوون در ایران، که به گوش بسیاری از مردم تهران آشنا، و یادآور خاطرات شیرین موسیقی از قدیم تاکنون بوده است. این مرکز دارای قدمتی 67 ساله، که برای اولین بار در سال ۱۳۳۲ توسط برادران چمن‌آرا (کریم، عباس، احد و محسن) در مغازه کوچکی واقع در خیابان منوچهری تهران افتتاح گردید و در ده سال بعد، به مغازه‌ای بزرگ‌تر در خیابان ولی‌عصر منتقل شد. خیابان چهارم سنایی نیز محل بعدی این فروشگاه بود که هشت سال هم در  این مکان سپری شد. از آثار معروف آن می‌توان تولید لوح فشرده‌هایی چون: طهرون قدیم با صدای مرتضی احمدی، غریبانه از احمد شاملو، کلمه سکوت کلمه، در تهران، دو تک گویی از شکسپیر، مرد بالشی، ترانه‌های قدیمی و دیگر آثار این مجموعه نام برد.

همه ما با شنیدن نام بتهوون، شناخته‌شده‌ترین موسیقیدان جهان، به یاد طنینی سرشار از آرامش و احساسات خواهیم افتاد. و اما بتهوون در ایران، که به گوش بسیاری از مردم تهران آشنا، و یادآور خاطرات شیرین موسیقی از قدیم تاکنون بوده است. این مرکز دارای قدمتی 67 ساله، که برای اولین بار در سال ۱۳۳۲ توسط برادران چمن‌آرا (کریم، عباس، احد و محسن) در مغازه کوچکی واقع در خیابان منوچهری تهران افتتاح گردید و در ده سال بعد، به مغازه‌ای بزرگ‌تر در خیابان ولی‌عصر منتقل شد. خیابان چهارم سنایی نیز محل بعدی این فروشگاه بود که هشت سال هم در  این مکان سپری شد. از آثار معروف آن می‌توان تولید لوح فشرده‌هایی چون: طهرون قدیم با صدای مرتضی احمدی، غریبانه از احمد شاملو، کلمه سکوت کلمه، در تهران، دو تک گویی از شکسپیر، مرد بالشی، ترانه‌های قدیمی و دیگر آثار این مجموعه نام برد.