انتشارات افراز

922 محصول

درباره ی برند انتشارات افراز

دنیای ادبیات گسترده و پهناور است که در دوره‌ای از آن در زمینه ادبیات نمایشی و داستانی خلاء بسیاری احساس می‌شد، به همین علت اعظم کیان‌افراز دست به کار شد و پس از کسب مجوز در سال 1380، حوزه فعالیت انتشارات افراز را ادبیات داستانی قرار داد. این شاخه از ادبیات عامه‌پسند است در نتیجه مخاطب بیشتری برای آن وجود دارد. همانند بسیاری از ناشران، کیان‌افراز در عرصه فرهنگی کار کرده و در دهه 70 کارمند شهر کتاب بوده؛ پس می‌توان گفت علاقه به کتاب و تحصیل در رشته ادبیات فارسی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری نشر افراز بودند. او بر این باور است که باید از نویسندگان و مترجمین جوان حمایت کرد تا مجالی برای شکوفایی داشته باشند، به همین علت در یک دهه فعالیت خود همواره حامی نسل جدید بوده که همین امر سبب تمایز آن با دیگر ناشران می‌شود. نخستین آثاری که از طریق انتشارات افراز وارد بازار شدند عبارتند از: «مفید آقا» مرتضی کربلایی لو، «صورتک های تسلیم» شادروان محمد ایوبی، که به گفته ناشر هیچ‌گونه حمایتی از آنها صورت نگرفت، به این معنا که کسی علاقه‌ای به مطالعه آثار استعدادهای جوان نشان نداد، اما افراز به هیچ‌وجه دلسرد نشده و قوی‌تر از گذشته در این راه قدم برداشت. پژوهش در برخی رشته‌های تخصصی از دیگر فعالیت‌های نشر افراز است که معروفترین آنها با عنوان "تئاتر ایران در گذر زمان" در 12 جلد منتشر گردیده که تاریخ شفاهی تئاتر ایران را مکتوب کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده است. از دیگر افتخارات انتشارات افراز می‌توان به جوایز متعددی که به خود اختصاص داده اشاره کرد، یکی از آنها مراسم «اردیبهشت تئاتر ایران» است که به عنوان ناشر برتر سال 1387 در حوزه ادبیات نمایشی و تئاتر شناخته شد.

دنیای ادبیات گسترده و پهناور است که در دوره‌ای از آن در زمینه ادبیات نمایشی و داستانی خلاء بسیاری احساس می‌شد، به همین علت اعظم کیان‌افراز دست به کار شد و پس از کسب مجوز در سال 1380، حوزه فعالیت انتشارات افراز را ادبیات داستانی قرار داد. این شاخه از ادبیات عامه‌پسند است در نتیجه مخاطب بیشتری برای آن وجود دارد. همانند بسیاری از ناشران، کیان‌افراز در عرصه فرهنگی کار کرده و در دهه 70 کارمند شهر کتاب بوده؛ پس می‌توان گفت علاقه به کتاب و تحصیل در رشته ادبیات فارسی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری نشر افراز بودند. او بر این باور است که باید از نویسندگان و مترجمین جوان حمایت کرد تا مجالی برای شکوفایی داشته باشند، به همین علت در یک دهه فعالیت خود همواره حامی نسل جدید بوده که همین امر سبب تمایز آن با دیگر ناشران می‌شود. نخستین آثاری که از طریق انتشارات افراز وارد بازار شدند عبارتند از: «مفید آقا» مرتضی کربلایی لو، «صورتک های تسلیم» شادروان محمد ایوبی، که به گفته ناشر هیچ‌گونه حمایتی از آنها صورت نگرفت، به این معنا که کسی علاقه‌ای به مطالعه آثار استعدادهای جوان نشان نداد، اما افراز به هیچ‌وجه دلسرد نشده و قوی‌تر از گذشته در این راه قدم برداشت. پژوهش در برخی رشته‌های تخصصی از دیگر فعالیت‌های نشر افراز است که معروفترین آنها با عنوان "تئاتر ایران در گذر زمان" در 12 جلد منتشر گردیده که تاریخ شفاهی تئاتر ایران را مکتوب کرده و در اختیار علاقمندان قرار داده است. از دیگر افتخارات انتشارات افراز می‌توان به جوایز متعددی که به خود اختصاص داده اشاره کرد، یکی از آنها مراسم «اردیبهشت تئاتر ایران» است که به عنوان ناشر برتر سال 1387 در حوزه ادبیات نمایشی و تئاتر شناخته شد.