انتشارات آگاه

199 محصول

درباره ی برند انتشارات آگاه

نشر آگاه در سال 1340 توسط محسن بخشی تاسیس شد و در گذر زمان، حسین حسین خانی مدیر مسئول آن شد. انتشارات آگاه در حوزه‌های گوناگونی چون هنر، فلسفه و منطق، ادبیات و داستان ایرانی و خارجی، جامعه‌شناسی، سیاسی، جغرافیا، تاریخ و... به نشر و چاپ عناوین خود پرداخته که تا کنون تعداد آنها به بیش از ۳۵۰۰ عنوان رسیده است. از میان نویسندگان و مترجمین مطرحی که آگاه به نشر آثار آنها پرداخته است می توان به محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش آشوری، عبدالله کوثری، محمدرحیم اخوت، مرتضی کلانتریان، محمدامین قانعی‌راد سیروس علی‌نژاد و… اشاره کرد که اکثریت قریب باتفاق آنها همکاری مستمری با این انتشارات داشته اند. از آثار منتشر شده و پر طرفدار این نشر می توان به «آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز» اثر محمود روح‌الامینی،  «طبقه‌ متوسط» اثر محمدحسین بحرانی، «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران» اثر پیام روشنفکر، «نگاهی به نهادهای سنتی و آیین‌های بومی ایران» اثر احمد کاظمی‌موسوی، «مشکل آقای فطانت» اثر محمدرحیم اخوت، «ابیانه» اثر مشترک نصرالله کسراییان و زیبا عرشی، «منطق صوری» اثر محمد خوانساری، «زندگی با پیکاسو» اثر فرانسواز ژیلو با ترجمه‌ی لیلی گلستان، «از نوشتن» اثر فرشته مولوی، «باغ همسایه» اثر خوسه دونوسو اشاره کرد.

نشر آگاه در سال 1340 توسط محسن بخشی تاسیس شد و در گذر زمان، حسین حسین خانی مدیر مسئول آن شد. انتشارات آگاه در حوزه‌های گوناگونی چون هنر، فلسفه و منطق، ادبیات و داستان ایرانی و خارجی، جامعه‌شناسی، سیاسی، جغرافیا، تاریخ و... به نشر و چاپ عناوین خود پرداخته که تا کنون تعداد آنها به بیش از ۳۵۰۰ عنوان رسیده است. از میان نویسندگان و مترجمین مطرحی که آگاه به نشر آثار آنها پرداخته است می توان به محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش آشوری، عبدالله کوثری، محمدرحیم اخوت، مرتضی کلانتریان، محمدامین قانعی‌راد سیروس علی‌نژاد و… اشاره کرد که اکثریت قریب باتفاق آنها همکاری مستمری با این انتشارات داشته اند. از آثار منتشر شده و پر طرفدار این نشر می توان به «آیین‌ها و جشن‌های کهن در ایران امروز» اثر محمود روح‌الامینی،  «طبقه‌ متوسط» اثر محمدحسین بحرانی، «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران» اثر پیام روشنفکر، «نگاهی به نهادهای سنتی و آیین‌های بومی ایران» اثر احمد کاظمی‌موسوی، «مشکل آقای فطانت» اثر محمدرحیم اخوت، «ابیانه» اثر مشترک نصرالله کسراییان و زیبا عرشی، «منطق صوری» اثر محمد خوانساری، «زندگی با پیکاسو» اثر فرانسواز ژیلو با ترجمه‌ی لیلی گلستان، «از نوشتن» اثر فرشته مولوی، «باغ همسایه» اثر خوسه دونوسو اشاره کرد.