انتشارات آرادمان

انتشارات آرادمان با مدیریت فاطمه فرقانی حقیقی، فعالیت فرهنگی خود را در زمینه‌ نشر از سال ۱۳۸۹ در حیطه های مختلف کتاب‌ آغاز نموده که تا به حال زمینه های متفاوت فرهنگی هنری بسیاری را در بر داشته و اینک کتاب های متعدد معتبری، را به چاپ رسانیده است. همچنین این مجموعه به ‌عنوان حامی جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران به صورت ثابت و حامی جایزه کتاب سال غزل ایران، در صدد حمایت از جوانان با استعداد در حوزه‌ فارسی ‌زبانان داخل و خارج از کشور، قدم برداشته است. لازم به ذکر است آرادمان در نمایشگاه‌ های کتاب تهران از سال‌ ۹۴ تا به حال میزبان طیف گسترده ای از مؤلفان و مخاطبان داخلی و خارجی بوده است.

انتشارات آرادمان با مدیریت فاطمه فرقانی حقیقی، فعالیت فرهنگی خود را در زمینه‌ نشر از سال ۱۳۸۹ در حیطه های مختلف کتاب‌ آغاز نموده که تا به حال زمینه های متفاوت فرهنگی هنری بسیاری را در بر داشته و اینک کتاب های متعدد معتبری، را به چاپ رسانیده است. همچنین این مجموعه به ‌عنوان حامی جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران به صورت ثابت و حامی جایزه کتاب سال غزل ایران، در صدد حمایت از جوانان با استعداد در حوزه‌ فارسی ‌زبانان داخل و خارج از کشور، قدم برداشته است. لازم به ذکر است آرادمان در نمایشگاه‌ های کتاب تهران از سال‌ ۹۴ تا به حال میزبان طیف گسترده ای از مؤلفان و مخاطبان داخلی و خارجی بوده است.