انتشارات آبرنگ

267 محصول

درباره ی برند انتشارات آبرنگ

انتشارات آبرنگ ناشر تخصصی کتاب‌های کودک و دارای تاییدیه از سازمان پژوهش آموزش و پرورش و بهزیستی کشور است. این انتشارات را می‌توان یکی از بهترین مجموعه‌هایی که به صورت علمی در حوزه‌ی آموزش کودک فعالیت می‌کنند دانست. هدف این مجموعه چاپ کتاب‌هایی با کمک به رشد تحصیلی کودکان بوده است.

انتشارات آبرنگ در سال 1376 با مدیریت امیرهوشنگ اقبال‌پور تاسیس شد و از همان ابتدا با نگاهی مسئولانه و رویکردی پیشرو در جهت افزایش هوش و خلاقیت و کشف و پرورش استعدادهای کودکان به چاپ و نشر کتاب پرداخت و تا این سال به صورت جدی و مستمر به اصول و اهدافش پایبند بوده است.

فرایند چاپ و نشر کتاب‌های آبرنگ بسیار دقیق و علمی انجام می‌گیرد. این نشر در دفتر مطالعات و تحلیل راهبردی آبرنگ به بررسی و تحلیل چالش‌های موجود در آموزش کشور می‌پردازد و هر عنوان کتاب در جهت نگرش و موضوعی که برای آن تعریف شده، در این دفتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین پس از آماده‌سازی کتاب توسط مولف، یک طرح آزمایشی از آن در یک جامعه آماری کوچک انجام می‌گیرد و پس از موفقیت در این فرایند اقدام به چاپ کتاب می‌شود.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر کتاب‌های آبرنگ را به عنوان کتاب مناسب در کتاب‌نامه‌ی رشد معرفی کرده است.

انتشارات آبرنگ ناشر تخصصی کتاب‌های کودک و دارای تاییدیه از سازمان پژوهش آموزش و پرورش و بهزیستی کشور است. این انتشارات را می‌توان یکی از بهترین مجموعه‌هایی که به صورت علمی در حوزه‌ی آموزش کودک فعالیت می‌کنند دانست. هدف این مجموعه چاپ کتاب‌هایی با کمک به رشد تحصیلی کودکان بوده است.

انتشارات آبرنگ در سال 1376 با مدیریت امیرهوشنگ اقبال‌پور تاسیس شد و از همان ابتدا با نگاهی مسئولانه و رویکردی پیشرو در جهت افزایش هوش و خلاقیت و کشف و پرورش استعدادهای کودکان به چاپ و نشر کتاب پرداخت و تا این سال به صورت جدی و مستمر به اصول و اهدافش پایبند بوده است.

فرایند چاپ و نشر کتاب‌های آبرنگ بسیار دقیق و علمی انجام می‌گیرد. این نشر در دفتر مطالعات و تحلیل راهبردی آبرنگ به بررسی و تحلیل چالش‌های موجود در آموزش کشور می‌پردازد و هر عنوان کتاب در جهت نگرش و موضوعی که برای آن تعریف شده، در این دفتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین پس از آماده‌سازی کتاب توسط مولف، یک طرح آزمایشی از آن در یک جامعه آماری کوچک انجام می‌گیرد و پس از موفقیت در این فرایند اقدام به چاپ کتاب می‌شود.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر کتاب‌های آبرنگ را به عنوان کتاب مناسب در کتاب‌نامه‌ی رشد معرفی کرده است.