انتشارات آرما

آرما برای موسسانش «آرمان» است که ناتمام مانده است. آرمانی که موسسان و مسولان این نشر به آن باور دارند و همین باور و دغدغه، زمینه‌ساز آن شد تا در سال 1388 با سرمایه‌گذاری شخصی خود، این مرکز انتشاراتی پایه‌گذاری کنند. این انتشارات در سال 1388 در اصفهان توسط مجتبی شاه‌مرادی تاسیس و فعالیت خود را در زمینه کتاب‌های چاپی آغاز کرد. نشر آرما در چند حوزه فعالیت می‌کند از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به بخش کودک و نوجوان با نام آهو، بخش تجربه‌نگاری و مستندسازی فعالیت‌های جمعی، مطالعات جنگ، ارتباطات مطالعات رسانه و فضای مجازی، مطالعات فرهنگ شیعی اشاره کرد. انتشارات آرما با گذشت چندین سال از تاسیس خود با چاپ کتاب خود سهم بزرگی از بازار کتاب را به خود نسبت داده است همچنین از کتاب‌های پرفروش این نشر می‌توان کتاب بازگشت به افق انقلاب نوشته محمدجواد غلامرضا کاشی، کتاب عشق زیر روسری نوشته شلینا زهرا جان محمد، کتاب کلت 45 نوشته حسام‌الدین مطهری، کتاب مسجد پروانه نوشته جی ویلو ویلسون، کتاب اینستالوژی نوشته سید مجید حسینی، کتاب خنده‌های امپراتور نوشته رضا احسان‌پور، کتاب حجاب بی حجاب نوشته محمدرضا زائری، کتاب مشروطه‌شناسی نوشته موسی نجفی، کتاب شخم در مزرعه نوشته محسن حسام مظاهری، کتاب اتوبوسی به نام بهشت نوشته باب گرام و کتاب مبادله ساندویچی نوشته کلی دی پوچیو اشاره کرد.

آرما برای موسسانش «آرمان» است که ناتمام مانده است. آرمانی که موسسان و مسولان این نشر به آن باور دارند و همین باور و دغدغه، زمینه‌ساز آن شد تا در سال 1388 با سرمایه‌گذاری شخصی خود، این مرکز انتشاراتی پایه‌گذاری کنند. این انتشارات در سال 1388 در اصفهان توسط مجتبی شاه‌مرادی تاسیس و فعالیت خود را در زمینه کتاب‌های چاپی آغاز کرد. نشر آرما در چند حوزه فعالیت می‌کند از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به بخش کودک و نوجوان با نام آهو، بخش تجربه‌نگاری و مستندسازی فعالیت‌های جمعی، مطالعات جنگ، ارتباطات مطالعات رسانه و فضای مجازی، مطالعات فرهنگ شیعی اشاره کرد. انتشارات آرما با گذشت چندین سال از تاسیس خود با چاپ کتاب خود سهم بزرگی از بازار کتاب را به خود نسبت داده است همچنین از کتاب‌های پرفروش این نشر می‌توان کتاب بازگشت به افق انقلاب نوشته محمدجواد غلامرضا کاشی، کتاب عشق زیر روسری نوشته شلینا زهرا جان محمد، کتاب کلت 45 نوشته حسام‌الدین مطهری، کتاب مسجد پروانه نوشته جی ویلو ویلسون، کتاب اینستالوژی نوشته سید مجید حسینی، کتاب خنده‌های امپراتور نوشته رضا احسان‌پور، کتاب حجاب بی حجاب نوشته محمدرضا زائری، کتاب مشروطه‌شناسی نوشته موسی نجفی، کتاب شخم در مزرعه نوشته محسن حسام مظاهری، کتاب اتوبوسی به نام بهشت نوشته باب گرام و کتاب مبادله ساندویچی نوشته کلی دی پوچیو اشاره کرد.