بررسی خودتان را بنویسید

کتاب درآمدی بر سایبر دیپلماسی و قدرت نرم در عصر جهانی شدن فرهنگ
  • فقط مشتریانی که ثبت نام کرده اند می توانند بررسی بنویسند