انتشارات امیران

انتشارات امیران به همت آقای دکتر حیدر امیران و اکرم امیران از سال 1374 پایه‌گذاری شد و فعالیت خود را در چاپ و توزیع کتب و وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی متعدد آغاز کرد که توانسته خدمات زیاد و قابل توجهی انجام دهد؛ همچنین فعالیت‌های این انتشارات ارتباط نزدیکی با توسعه و تعالی افزایش سطح رفاه آموزشی کشور دارد. نشر امیران با هدف مدیریت و تفکر استراتژیک، مدیریت و تفکر استراتژیک، بازاریابی و فروش، تعالی سازمانی، برنامه موفقیت فردی و سازمانی، مدیریت نوین در این حوزه مشغول به کار است. در دوره‌ای که مگنت‌های آموزشی به دلیل نقش مهمی که در انتقال نکات و مفاهیم دارا هستند، مورد استقبال دنیای پیشرفته قرار گرفته‌اند. انتشارات امیران با تولید مگنت‌های آموزشی کاربردی و زیبای خود، نقشی مؤثری را در آموزش برعهده‌گرفته است. علاوه بر محصولات آموزشی می‌توان به کتاب‌های نشر امیران با موضوعات مدیریت، برنامه‌ریزی، کارآفرینی، بازاریابی و منابع انسانی اشاره کرد که علاقه‌مندان به این سری کتاب‌ها می‌توانند این آثار از این انتشارات را تهیه و مطالعه کنند. از مطرح‌ترین این سری کتاب‌ها می‌توان به کتاب فرصت‌های کارآفرینی در مدیریت شهری، کتاب استراتژی‌های ایجاد و راهبری استارت آپ‌ها در فضای کسب‌وکار ایران، کتاب اصول سرپرستی سازمان، کتاب بازاریابی و فروش نرم‌افزار فروشگاهی و دیگر کتاب‌های چاپ شده از این نشر اشاره کرد که از بهترین کتاب‌ها در حوزه‌های خودشان هستند.

انتشارات امیران به همت آقای دکتر حیدر امیران و اکرم امیران از سال 1374 پایه‌گذاری شد و فعالیت خود را در چاپ و توزیع کتب و وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی متعدد آغاز کرد که توانسته خدمات زیاد و قابل توجهی انجام دهد؛ همچنین فعالیت‌های این انتشارات ارتباط نزدیکی با توسعه و تعالی افزایش سطح رفاه آموزشی کشور دارد. نشر امیران با هدف مدیریت و تفکر استراتژیک، مدیریت و تفکر استراتژیک، بازاریابی و فروش، تعالی سازمانی، برنامه موفقیت فردی و سازمانی، مدیریت نوین در این حوزه مشغول به کار است. در دوره‌ای که مگنت‌های آموزشی به دلیل نقش مهمی که در انتقال نکات و مفاهیم دارا هستند، مورد استقبال دنیای پیشرفته قرار گرفته‌اند. انتشارات امیران با تولید مگنت‌های آموزشی کاربردی و زیبای خود، نقشی مؤثری را در آموزش برعهده‌گرفته است. علاوه بر محصولات آموزشی می‌توان به کتاب‌های نشر امیران با موضوعات مدیریت، برنامه‌ریزی، کارآفرینی، بازاریابی و منابع انسانی اشاره کرد که علاقه‌مندان به این سری کتاب‌ها می‌توانند این آثار از این انتشارات را تهیه و مطالعه کنند. از مطرح‌ترین این سری کتاب‌ها می‌توان به کتاب فرصت‌های کارآفرینی در مدیریت شهری، کتاب استراتژی‌های ایجاد و راهبری استارت آپ‌ها در فضای کسب‌وکار ایران، کتاب اصول سرپرستی سازمان، کتاب بازاریابی و فروش نرم‌افزار فروشگاهی و دیگر کتاب‌های چاپ شده از این نشر اشاره کرد که از بهترین کتاب‌ها در حوزه‌های خودشان هستند.