درباره این برند

نام انتشارات گاج برگرفته از تیم تألیفی این مجموعه یعنی "گروه آموزشی جوکار" است. در سال 1381 بود که جرقه راه‌اندازی این تیم در ذهن مهندس ابوالفضل جوکار زده شد. بنابر گفته‌های ایشان که در آن سال‌ها با محیط آموزش عالی ارتباط تنگاتنگی داشتند، یک مسأله‌ی بنیادین  کنکور را در ذهن داوطلبان به یک غول تبدیل کرده بود که این مشکل از خشک و ناملموس بودن مطالب بیان شده در کتب درسی نشأت می‌گرفت. این موضوع انگیزه‌ای شد برای خلق یک روش آسان و راحت‌ در تبیین مباحث درسی. می‌توان کتاب‌های "گاج" را از جهت تفهیم مطالب درسی به زبان خود دانش آموزان، از سایر انتشارات متمایز کرد. این انقلاب در حوزه نشر کتاب به قدری چشمگیر بود که پس از آن نشرهای زیادی تلاش کردند تا از رویه "گاج" پیروی کنند، اما عاملی که همواره این انتشارات را چند قدم جلوتر نگه داشته، شناسایی نیاز مخاطب و البته ابداع و نوآوری در رفع آن بوده است. این مهارت به قدری در این سازمان نهادینه است که هر جا نوآوری و شیوه ای نوین در حوزه آموزش دیده می‌شود، ناخودآگاه ذهن همگان را به سمت "گاج" معطوف می‌کند. در ابتدای کار، مسأله‌ی کنکور و تألیف کتاب‌های کمک درسی و کتاب‌های تست‌زنی، هدف تأسیس این انتشارات بود، اما با تغییرات نظام آموزشی و البته واقف بودن به مسأله آموزش از پایه، فعالیت‌های این سازمان نیز گستره‌تر شد. امروزه تولیدات "گاج" از سن پیش از دبستان آغاز شده و تا تحصیلات تکمیلی ادامه دارد. در این بین گروه مؤلفان خبره این مؤسسه از آموزش فوق برنامه و فراتر از کتاب‌های درسی نیز غافل نبوده‌اند. این امر موجب گوناگونی سری کتاب‌های "گاج" با عناوین کتاب کار، زنبور، سیر تا پیاز، امتحان‌یار، آزمون بزرگ، میکروطبقه بندی و.... شده است. هدف گروه آموزشی جوکار به اینجا ختم نمی‌شود و به گفته مدیریت این مجموعه، "انتشارات بین المللی گاج" در مسیر جهانی شدن نیز قدم برمی‌دارد.

گاج مارکت با ارائه محصولات انتشارات بین‌المللی گاج، راهی آسان و مطمئن را برای خرید آنلاین کتاب‌های این مجموعه فراهم کرده است.

انتشارات بین المللی گاج